Ujësjellës & Kanalizime

“Jordil” sh.a është furnitori kryesor i kompanive të ndertimit dhe entëve publike në rajonin e Fierit, Beratit, Lushnjes, Vlorës, Sarandës etj, me materiale për ujesjellësa ( tubo, recorderi, pompa etj).

Tregtojmë tuba uji të të gjitha dimensioneve dhe të gjitha presioneve. Tregëtojmë tuba kanalizimesh dhe drenazhimi.