Ndërtim

“Jordil” sha ka një eksperiencë bashkpunimi të suksesshëm me kompani ndërtuese në ndertimin e veprave civile si ujësjellësa, rrugë, ndertime fasadash alumini, rikonstruksione shkollash etj. Furnitorët e kompanisë “Jordil” sh.a janë prodhues të njohur të teknologjive në Greqi.