Agrikulturë

Kompania Jordil Sh.A. tregton gjithashtu plehra kimike, plasmas, teknologji  bujqësore. Ofron shërbime të ndryshme në sektorin e agrikulurës si asistencë profesionale nga agronomet e kompanisë, kryerjen e analizave laboratorike për ujin dhe tokën bujqësore, planifikim, dizenjim dhe montim të impainteve të vaditjes me pika me programator.

Teknologjia dhe materialet e tregtuara janë të prodhuara në vendet e BE kryesisht në Greqi.

Tregtojmë tubo vaditje të të gjitha dimensioneve dhe tubo me pika.