Kompania “JORDIL SH.A” ka nje eksperienc 18 vjecare ne treg, eshte shoqeri aksionere me kapital te
perbashket shqiptaro-grek, 65% shqiptar dhe 35% grek. Aktivitetin e ka filluar qe ne vitin 1994 me
impotin e fruta-perimeve nga Greqia, dhe tregtimin e tyre ne tregun Shqiptar.
Ne vitin 1998 aktiviteti u diversifikua edhe ne tregtimin e teknologjise bujqesore dhe asaj te ndertimin.
Teknologia dhe materialet e tregtuara nga kjo shoqeri jane te gjitha te prodhuara ne vendet e BE
kryesisht ne Greqi, me certifikata cilesie dhe standarti ISO. “Jordil” sh.a eshte furnitori kryesor i
kompanive te ndertimit dhe enteve publike ne rajonin e Fierit, Beratit, Lushnjes, Vlores, Sarandes etj, me
materiale per ujesjellesa ( tubo, recorderi, pompa etj).
“Jordil” sha ka nje eksperience bashkpunimi te suksesshem me kompani ndertuese ne ndertimin e
veprave civile si ujesjellesa, rruge, ndertime fasadash alumini, rikonstruksione shkollash etj. Furnitoret e
kompanise “Jordil” sh.a jane prodhues te njohur te teknologjive ne Greqi:.
Kompania Jordil Sh.A. tregton gjithashtu plehra kimike, plasmas, teknologji bujqësore. Ofron sherbime
te ndryshme ne sektorin e agrikulures si asistence profesionale nga agronomet e kompanise, kryerjen e
analizave laboratorike per ujin dhe token bujqesore, planifikim, dizenjim dhe montim te impainteve te
vaditjes me pika me programator. Teknologjia dhe materialet e tregtuara janë të prodhuara në vendet e
BE kryesisht në Greqi.
Nje sektor tjeter I rendesishem I kompanise sone eshte sherbimi 3D (dezinsektim, dezinfektim,
deratizim) per nje jetese dhe mjedis me te paster.

Partner i besueshëm në biznes.